Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Zatímní učebné osnovy pro střední školy s českým vyučovacím jazykem, vydané výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. července 1939, čís. 99.000-I

book