Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Psychomotorika jako volnočasová pohybová aktivita sluchově postižené mládeže

Orálková, Klára
article