Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Ohlas studentů Katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové na cykloturistické kurzy

Roztočil, Tomáš
article