Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Kazuistické studie žáků s dětskou mozkovou obrnou navštěvující speciální školu a integrované do běžné ZŠ

Čurdová, Julie
article