Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vyspělé výrobní technologie a informační a komunikační technologie v malých a středních podnicích

Svobodová, Libuše
article