News

 1. Příběh falešného copu : vyšetřuje komisař finanční stráže Eduard Plischek / Marie Macková  Brno : MOBA, 2020 . 264 stran . ISBN 978-80-243-8946-2 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Příběh falešného copu

  book

 2. Dějiny Azorských ostrovů a Madeiry / Jan Klíma  Praha : NLN, 2020 . 338 stran . ISBN 978-80-7422-756-1 (vázáno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Dějiny Azorských ostrovů a Madeiry

  book

 3. Population and politics : the impact of scale / John Gerring, Wouter Veenendaal . Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2020 . xxv, 484 stran . ISBN 978-1-108-71396-2 (brožováno). ISBN 978-1-108-49413-7 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. The chain of represantation : preferences, institutions, and policy across presidential systems / Brian F. Crisp, Santiago Olivella, Guillermo Rosas . Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2020 . xv, 262 stran . ISBN 978-1-108-74541-3 (brožováno). ISBN 978-1-108-47801-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. How we learn : why brains learn better than any machine...for now / Stanislas Dehaene . [New York] : Viking, 2020 . xxviii, 319 stran, 16 stran obrazových příloh . ISBN 978-0-525-55988-7 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Differential geometry and lie groups : a second course / Jean Gallier, Jocelyn Quaintance . Cham : Springer, [2020]  ©2020 . xiv, 620 stran . ISBN 978-3-030-46046-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Zooterapie v kostce : minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete / Jaroslava Bicková (ed.)  Praha : Portál, 2020 . 277 stran . ISBN 978-80-262-1585-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Zooterapie v kostce

  book

 8. Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu / Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová, Bibiána Hlebová a kolektiv  Praha : Grada, 2020 . 218 stran . ISBN 978-80-271-0621-9 (brožováno) : .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Znevýhodněný žák

  book

 9. Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí / Radka Kozáková  Praha : Grada Publishing, 2020 . 127 stran . ISBN 978-80-271-2896-9 (brožováno) : .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí

  book

 10. Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku / Michaela Dávidová  Praha : Grada Publishing, 2020 . 173 stran . ISBN 978-80-247-2758-5 (brožováno) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Patologické hráčství

  book