Search results

 1. neziskové organizace
  organizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  nevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  spolkové rejstříky
  ziskové organizace
  humanitární organizace
  nadace
  nadační fondy
  obecně prospěšné společnosti
  občanská sdružení
  příspěvkové organizace
  rozpočtové organizace
  veřejně prospěšné organizace
  nonprofit organizations
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (59) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (46) - ARTICLES
 2. sociální ekonomika
  ekonomika sociální
  neziskový sektor
  sociální služby
  sociální podniky
  social economy
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (60) - ARTICLES
 3. veřejný sektor
  sektor veřejný
  soukromý sektor
  společný hodnotící rámec (model)
  veřejně-soukromá partnerství
  ekonomika veřejného sektoru
  neziskový sektor
  sociální infrastruktura
  veřejné služby
  public sector
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (39) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (27) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika