Search results

 1. podporované zaměstnávání
  zaměstnávání podporované
  podporované zaměstnání
  zaměstnání podporované
  podporovaná práce
  práce podporovaná
  dotované zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  pracovní asistenti
  profesní uplatnění
  sociálně ohrožené skupiny
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  chráněné dílny
  tréninkové zaměstnávání
  sociální služby
  trh práce
  supported employment
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (29) - ARTICLES
 2. profesní uplatnění
  pracovní uplatnění
  uplatnění profesní
  uplatnění pracovní
  ISA (informační systém)
  RISA
  age management
  hledání zaměstnání
  podporované zaměstnávání
  pracovní místa
  profesní kompetence
  zaměstnávání osob 50+
  ISA (informační systém)
  RISA
  hledání zaměstnání
  podporované zaměstnávání
  pracovní místa
  profesní kompetence
  employment
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (22) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. profesní životopis
  životopis profesní
  CV (curriculum vitae)
  curriculum vitae
  hledání zaměstnání
  résumés (employment)
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 4. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (147) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (84) - ARTICLES