Search results

 1. flexibilní formy zaměstnání
  flexibilní formy práce
  flexibilní formy zaměstnávání
  formy práce flexibilní
  formy zaměstnání flexibilní
  formy zaměstnávání flexibilní
  zaměstnanost
  agenturní zaměstnávání
  pružná pracovní doba
  práce z domova
  sezonní zaměstnání
  teleworking
  zkrácená pracovní doba
  trh práce
  zaměstnání
  zaměstnanost
  agenturní zaměstnávání
  pružná pracovní doba
  práce z domova
  sezonní zaměstnání
  teleworking
  zkrácená pracovní doba
  trh práce
  zaměstnání
  flexible forms of employment
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 2. hledání zaměstnání
  profesní uplatnění
  profesní životopis
  podporované zaměstnávání
  zprostředkování práce
  trh práce
  job hunting
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (4) - ARTICLES
 3. nezaměstnanost
  nezaměstnaní
  podpora v nezaměstnanosti
  propouštění zaměstnanců
  míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci
  trh práce
  unemployment
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (81) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (76) - ARTICLES
 4. podporované zaměstnávání
  zaměstnávání podporované
  podporované zaměstnání
  zaměstnání podporované
  podporovaná práce
  práce podporovaná
  dotované zaměstnávání
  hledání zaměstnání
  pracovní asistenti
  profesní uplatnění
  sociálně ohrožené skupiny
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  chráněné dílny
  tréninkové zaměstnávání
  sociální služby
  trh práce
  supported employment
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (29) - ARTICLES
 5. politika zaměstnanosti
  politika trhu práce
  trh práce
  zaměstnanost
  zaměstnávání osob 50+
  age management
  dotované zaměstnávání
  veřejně prospěšné práce
  sociální politika
  manpower policy
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (18) - ARTICLES
 6. pracovní mobilita
  mobilita pracovní
  fluktuace
  akademická mobilita
  pracovní migrace
  dojížďka do zaměstnání
  trh práce
  labor mobility
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 7. pracovní síly
  kvalifikované pracovní síly
  zahraniční pracovní síly
  trh práce
  manpower
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES
 8. zaměstnanost
  flexibilní formy zaměstnání
  politika zaměstnanosti
  zaměstnávání osob 50+
  trh práce
  employment
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (47) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (43) - ARTICLES
 9. zaměstnanost žen
  pracující ženy
  trh práce
  employment of women
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 10. zaměstnávání cizinců
  zahraniční pracovní síly
  trh práce
  employment of foreign workers
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura