Search results

 1. 1.emoce

  emoce
  city
  afekty
  alexithymie
  emoční inteligence
  krutost
  neuroticismus
  syndrom vyhoření
  teorie attachmentu
  terapie pevným objetím
  apatie
  hněv
  katarze
  naděje
  negativní emoce
  nostalgie
  nálada
  patos
  pláč
  pozitivní emoce
  rozmar
  sentiment
  smutek
  smích
  starosti
  strach
  stud
  touha
  tréma
  zoufalství
  úsměv
  úzkost
  žárlivost
  psychologie
  emotions
  Subject terms file
  (21) - Subject terms file
  (120) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (15) - ARTICLES
 2. empatie
  emoční inteligence
  empathy
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (29) - Naučná literatura
  (16) - ARTICLES
 3. inteligence (schopnost)
  intelekt
  duševní schopnosti
  talentované děti
  duchovní inteligence
  emoční inteligence
  kolektivní inteligence
  obecný faktor (psychologie)
  rozvoj inteligence
  sociální inteligence
  intelligence
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (105) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (5) - Elektronické zdroje
  (7) - ARTICLES
 4. měkké dovednosti
  dovednosti měkké
  měkké kompetence
  kompetence měkké
  emoční inteligence
  sociální chování
  sociální dovednosti
  sociální inteligence
  sociální interakce
  sociální psychologie
  soft skills
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 5. neuroticismus
  emoce
  emoční inteligence
  neurastenie
  psychická odolnost
  psychologie osobnosti
  neuroticism
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 6. sociální inteligence
  inteligence sociální
  emoční inteligence
  inteligence (schopnost)
  social intelligence
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 7. sympatie
  emoční inteligence
  interpersonální vztahy
  sympathy
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura