Search results

 1. barokní architektura
  architektura barokní
  barokní gotika
  architektura
  barokní umění
  baroque architecture
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 2. barokní malířství
  malířství barokní
  barokní nástěnná malba
  barokní umění
  malířství
  baroque painting
  Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (1) - Beletrie
 3. barokní sochařství
  sochařství barokní
  barokní umění
  sochařství
  baroque sculpture
  Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
 4. umění
  artefiletika
  katalogy umění
  realismus v umění
  sociologie umění
  umělecké soutěže
  umělecké výstavy
  ženy v umění
  angažované umění
  apropriace (umění)
  art brut
  art marketing
  autenticita (umění)
  barokní umění
  digitální umění
  dvorské umění
  dějiny umění
  feminismus a umění
  gotické umění
  historiografie umění
  homosexualita a umění
  interaktivní umění
  lidové umění
  literatura a umění
  management umění
  mediální umění
  moderní umění
  multimediální umění
  obchod s uměním
  orientální umění
  podpora umění
  počítačové umění
  pravěké umění
  preraffaelismus (umění)
  primitivní umění
  psychoanalýza a umění
  public art
  předkolumbovské umění
  renesanční umění
  rokoko (umění)
  románské umění
  sakrální umění
  street art
  taktilní umění
  umělecká hnutí
  umělecké programy a manifesty
  umělecké skupiny
  umělecké vlivy
  umění a dějiny
  umění a ideologie
  umění a krajina
  umění a náboženství
  umění a politika
  umění a společnost
  umění a válka
  užité umění
  vikingské umění
  vizuální umění
  válka v umění
  výtvarné umění
  věda a umění
  zprostředkování umění
  zvukové umění
  art
  Subject terms file
  (46) - Subject terms file
  (90) - Encyklopedie
  (1000+) - Naučná literatura
  (10) - Skripta
  (44) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (4) - Beletrie
  (5) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (7) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (27) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika