Search results

 1. adiktologie
  věda o závislostech
  patologické závislosti
  adictology
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (3) - Učebnice
 2. alkoholismus
  závislost na alkoholu
  opilství
  alkoholici
  alkoholičky
  boj proti alkoholismu
  konzumace alkoholu
  protialkoholní terapie
  patologické závislosti
  sociální deviace
  alcoholism
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (2) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 3. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. gamblerství
  chorobné hráčství
  patologické hráčství
  gambling
  gambleři
  hazardní hry
  hry
  výherní automaty
  patologické závislosti
  gambling
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Elektronické zdroje
 5. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (72) - Naučná literatura
  (9) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (5) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (90) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 6. závislá porucha osobnosti
  porucha osobnosti závislá
  patologické závislosti
  poruchy osobnosti
  dependent personality disorder
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura