Search results

 1. děti se sluchovým postižením
  sluchově postižené děti
  děti sluchově postižené
  hluchoslepé děti
  neslyšící děti
  děti se zdravotním postižením
  osoby se sluchovým postižením
  hearing impaired children
  Djeca oštećena sluha
  vaikai su klausos sutrikimais
  sluchovo postihnuté deti
  Naglušni otroci
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (9) - Učebnice
  (2) - Elektronické zdroje
  (5) - ARTICLES
 2. neslyšící
  hluší
  hluchoněmí
  neslyšící osoby
  osoby neslyšící
  hluchoslepí
  hluchota
  neslyšící děti
  neslyšící rodiče
  osoby se sluchovým postižením
  deaf
  Gluhe osobe
  kurtieji
  nepočujúci
  Gluhi
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (71) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (14) - Elektronické zdroje
  (5) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  autoři se zdravotním postižením
  balbutici
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s kombinovaným postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby se specifickými potřebami
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Osobe s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos asmenys
  zdravotne postihnutí
  Funkcionalno ovirani ljudje
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (153) - Naučná literatura
  (20) - Skripta
  (5) - Učebnice
  (17) - Sborníky konferencí
  (18) - Elektronické zdroje
  (112) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. poruchy sluchu
  sluchové poruchy
  poruchy sluchové
  sluchové vady
  vady sluchové
  vady sluchu
  audiologie
  audiometrie
  audiometry
  kochleární implantáty
  osoby se sluchovým postižením
  otoneurologické nemoci
  sluch
  tympanometry
  hluchota
  nedoslýchavost
  ušní šelesty
  poruchy komunikace
  poruchy smyslového vnímání
  hearing disorders
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (51) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (3) - ARTICLES
 5. surdopedie
  osoby se sluchovým postižením
  speciální pedagogika
  education of the hearing impaired
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (14) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES