Search results

 1. gramotnost
  alfabetizace
  ICT gramotnost
  dokumentární gramotnost
  ekonomická gramotnost
  finanční gramotnost
  funkční gramotnost
  informační gramotnost
  jazyková gramotnost
  kulturní gramotnost
  literární gramotnost
  mediální gramotnost
  numerická gramotnost
  přírodovědná gramotnost
  vizuální gramotnost
  zdravotní gramotnost
  čtenářská gramotnost
  vzdělávání
  literacy
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
 2. informační chování
  chování informační
  informační gramotnost
  uživatelé informací
  uživatelské dotazy
  information behavior
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
 3. informační výchova
  výchova informační
  informatika
  informační gramotnost
  informační technologie
  mediální výchova
  výchova a vzdělávání
  information education
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
 4. počítačová gramotnost
  gramotnost počítačová
  e-learning
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  informační gramotnost
  počítačové kurzy
  ICT gramotnost
  computer literacy
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (25) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (41) - ARTICLES