Search results

 1. deinstitucionalizace
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES
 2. komunitní centra
  centra komunitní
  komunitní knihovny
  komunitní práce
  mateřská centra
  sociální služby
  community centers
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
 3. komunitní knihovny
  knihovny komunitní
  funkce knihoven
  komunitní centra
  komunitní práce
  komunity (sociologie)
  veřejné knihovny
  community libraries
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 4. komunitní ošetřovatelství
  ošetřovatelství komunitní
  komunity (sociologie)
  komunitní práce
  ošetřovatelství
  community nursing
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 5. komunitní plánování
  plánování komunitní
  plánování sociálních služeb
  komunitní práce
  plánování
  sociální služby
  community planning
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (18) - ARTICLES
 6. komunity (sociologie)
  komunitní knihovny
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní práce
  komunitní zahrady
  komunitou podporované zemědělství
  terapeutické komunity
  ekovesnice
  náboženské komunity
  sociologie
  společenství
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní práce
  terapeutické komunity
  náboženské komunity
  sociologie
  společenství
  communities (sociology)
  Zajednice (sociologija)
  bendrijų sociologija
  komunity (sociológia)
  Skupnosti (sociologija)
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ARTICLES
 7. sociální práce
  práce sociální
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Subject terms file
  (28) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (313) - Naučná literatura
  (21) - Skripta
  (6) - Slovníky
  (6) - Učebnice
  (24) - Sborníky konferencí
  (8) - Elektronické zdroje
  (425) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. terapeutické komunity
  komunity terapeutické
  komunitní práce
  komunity (sociologie)
  psychoterapie
  therapeutic communities
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura