Search results

 1. hospodářská spolupráce
  ekonomická spolupráce
  mezinárodní hospodářská spolupráce
  spolupráce hospodářská
  spolupráce ekonomická
  spolupráce hospodářská mezinárodní
  mezinárodní spolupráce
  regionální spolupráce
  mezinárodní hospodářské vztahy
  spolupráce
  economic cooperation
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (35) - ARTICLES
 2. kooperace knihoven
  spolupráce knihoven
  kooperační systémy knihoven
  sítě knihoven
  spolupráce
  library cooperation
  Bibliotekų bendradarbiavimas
  korporácie knižníc
  Subject terms file
  (1) - Sborníky konferencí
 3. kulturní spolupráce
  spolupráce kulturní
  World Decade for Cultural Development, 1988-1997
  kulturní integrace
  kulturní spolky
  mezinárodní spolupráce
  spolupráce
  cultural cooperation
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 4. mezinárodní spolupráce
  spolupráce mezinárodní
  Boloňský proces
  World Decade for Cultural Development, 1988-1997
  globální vládnutí
  hospodářská spolupráce
  kulturní spolupráce
  mezinárodní pomoc
  World Refugee Year (1959-1960)
  spolupráce
  international cooperation
  Međunarodna suradnja
  Međunarodna suradnja
  tarptautinis bendradarbiavimas
  tarptautinis bendradarbiavimas
  medzinárodná spolupráca
  medzinárodná spolupráca
  Mednarodno sodelovanje
  Mednarodno sodelovanje
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (34) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (15) - ARTICLES
 5. přeshraniční spolupráce
  spolupráce přeshraniční
  partnerská města a obce
  partnerské regiony
  pohraničí
  regionální spolupráce
  spolupráce
  transborder cooperation
  Prekogranična suradnja
  neribotas bendradarbiavimas
  cezhraničná spolupráca
  Čezmejno sodelovanje
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
 6. regionální spolupráce
  spolupráce regionální
  hospodářská spolupráce
  partnerské regiony
  přeshraniční spolupráce
  regionální integrace
  spolupráce
  regional cooperation
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 7. sociální chování
  chování sociální
  hromadné chování
  jinakost
  memy
  nápodoba (sociologie)
  skupinové chování
  sociobiologie
  sociální dovednosti
  sociální instituce
  sociální kontrola
  sociálněpsychologický výcvik
  msta
  nespokojenost
  ponížení
  snobismus
  sociální deviace
  spolupráce
  urážka
  vandalismus
  výsměch
  lidské chování
  sociální psychologie
  social behavior
  Društveno ponašanje
  tarpusavio santykiai
  sociálne správanie
  Družbeno vedenje
  Subject terms file
  (16) - Subject terms file
  (56) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (11) - ARTICLES
 8. sociální procesy
  společenské procesy
  procesy sociální
  procesy společenské
  sociální prognózování
  etnogeneze
  koalice
  krize (společnost)
  modernizace
  polarizace (sociologie)
  radikalizace
  sociální hnutí
  sociální rozvoj
  sociální změna
  spolupráce
  sociologie
  social processes
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (32) - Naučná literatura
  (6) - ARTICLES
 9. spolupráce obcí
  svazy obcí
  sdružení obcí
  mikroregiony
  partnerská města a obce
  obce
  spolupráce
  cooperation of municipalities
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 10. spolupráce pacienta
  pacienti
  terapie
  spolupráce
  patient compliance
  Subject terms file
  (1) - ARTICLES