Search results

 1. insolvenční řízení
  řízení insolvenční
  konkurzní a vyrovnací řízení
  oceňování pohledávek
  platební neschopnost
  úpadek podniku
  úpadkové trestné činy
  insolvenční správci
  oddlužení
  občanské soudní řízení
  insolvency proceedings
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. konkurz a vyrovnání
  konkurs a vyrovnání
  konkurzní a vyrovnací řízení
  likvidace podniků
  platební neschopnost
  státní bankrot
  zrušení a zánik společností
  úpadek podniku
  předběžní správci
  správci konkurzní podstaty
  bankruptcy and composition
  bankrotas
  Bankrot
  konkurz
  Stečaj
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
 3. kreditní riziko
  riziko kreditní
  úvěrové riziko
  riziko úvěrové
  kreditní deriváty
  platební neschopnost
  úvěry
  finanční rizika
  credit risk
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - ARTICLES
 4. úpadek podniku
  bankrot
  úpadek obchodních společností
  finance podniku
  insolvenční řízení
  konkurz a vyrovnání
  úpadkové trestné činy
  platební neschopnost
  business failures
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (14) - ARTICLES