Search results

 1. ekonomická integrace
  hospodářská integrace
  mezinárodní ekonomická integrace
  integrace ekonomická
  integrace hospodářská
  integrace ekonomická mezinárodní
  evropská integrace
  kulturní integrace
  politická integrace
  Schumanův plán (1950)
  celní unie
  měnová integrace
  regionální integrace
  vnitřní trh
  mezinárodní hospodářské vztahy
  economic integration
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (44) - Naučná literatura
  (4) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (18) - ARTICLES
 2. hospodářská spolupráce
  ekonomická spolupráce
  mezinárodní hospodářská spolupráce
  spolupráce hospodářská
  spolupráce ekonomická
  spolupráce hospodářská mezinárodní
  mezinárodní spolupráce
  regionální spolupráce
  mezinárodní hospodářské vztahy
  spolupráce
  economic cooperation
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (35) - ARTICLES
 3. hospodářské vztahy
  vztahy hospodářské
  mezinárodní hospodářské vztahy
  mezinárodní vztahy
  economic relations
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
 4. mezinárodní ekonomické instituce
  mezinárodní hospodářské instituce
  mezinárodní hospodářské organizace
  světové ekonomické instituce
  instituce ekonomické mezinárodní
  instituce hospodářské mezinárodní
  organizace hospodářské mezinárodní
  instituce ekonomické světové
  mezinárodní finanční instituce
  mezinárodní hospodářské vztahy
  mezinárodní instituce a organizace
  international economic institutions
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
 5. mezinárodní finance
  finance mezinárodní
  mezinárodní finanční instituce
  mezinárodní měnový systém
  pohyb kapitálu
  remitence
  finance
  mezinárodní hospodářské vztahy
  international finance
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (39) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ARTICLES
 6. mezinárodní obchod
  obchod mezinárodní
  mezinárodní obchodní smlouvy
  právo mezinárodního obchodu
  volba práva
  volba soudu
  zahraniční obchod
  zahraniční trhy
  antidumping
  dumping
  fair trade
  komparativní výhoda
  mezinárodní kupní smlouvy
  volný obchod
  mezinárodní hospodářské vztahy
  international trade
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (64) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (20) - ARTICLES
 7. světová ekonomika
  globální ekonomika
  ekonomika světová
  ekonomika globální
  ViewsWire
  globální vládnutí
  mezinárodní hospodářské vztahy
  world economics
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (104) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (23) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika