Search results

 1. hospice
  hospicová péče
  charitativní činnost
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  hospices
  Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
 2. charitativní organizace
  organizace charitativní
  dobročinné organizace
  organizace dobročinné
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  sociální služby
  charitable organizations
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 3. charitativní pracovníci
  pracovníci charitativní
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní činnost
  sociální služby
  charity workers
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 4. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Subject terms file
  (23) - Subject terms file
  (148) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika