Search results

 1. buprenorfin
  substituční terapie buprenorfinem
  analgetika
  buprenorphine
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. protidrogová terapie
  protidrogová léčba
  protinarkotická léčba
  léčba protidrogová
  terapie protidrogová
  léčba protinarkotická
  drogová závislost
  drogově závislí
  drogy
  ibogain
  metadonová substituční terapie
  protialkoholní terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  psychoterapie
  drug dependence therapy
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (42) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (8) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika