Search results

 1. akademická mobilita
  mobilita akademická
  Boloňský proces
  akademická povolání
  pracovní mobilita
  stáže
  academic mobility
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA
  politika zaměstnanosti
  flexibilní formy zaměstnání
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání osob 50+
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání studentů
  zprostředkování práce
  labor market
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (147) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (84) - ARTICLES