Search results

 1. ekonomie
  politická ekonomie
  EconLit
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  ekonofyzika
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické chování
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářská stagnace
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  renta
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  Subject terms file
  (42) - Subject terms file
  (9) - Encyklopedie
  (253) - Naučná literatura
  (52) - Skripta
  (32) - Slovníky
  (52) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (29) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (41) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. národní důchod
  důchod národní
  přerozdělování
  národní hospodářství
  national income
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 3. národní účetnictví
  národní účty
  účetnictví národní
  účty národní
  národní hospodářství
  national accounting
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura