Search results

 1. dekriminalizace drog
  drogy
  legalizace drog
  protidrogová politika
  drug decriminalization
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 2. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  sociální práce
  drug abuse prevention
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (45) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (19) - ARTICLES
 3. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Subject terms file
  (12) - Subject terms file
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. halucinogenní drogy
  drogy halucinogenní
  transpersonální psychologie
  LSD (droga)
  drogy
  hallucinogenic drugs
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 5. halucinogeny
  halucinogenní látky
  psychodysleptika
  psychotomimetika
  psychedelika
  drogy
  psychedelický zážitek
  transpersonální psychologie
  DMT (halucinogen)
  LSD (droga)
  ketamin
  rostlinné halucinogeny
  psychofarmaka
  psychotropní látky
  hallucinogens
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
 6. hašiš
  konopí
  drogy
  hashish
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 7. 7.kokain

  kokain
  koka
  crack (droga)
  alkaloidy
  drogy
  cocaine
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 8. marihuana
  konopí
  drogy
  marijuana
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 9. návykové látky
  látky návykové
  drogy
  nelegální návykové látky
  addictive drugs
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (18) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Beletrie
  (2) - ARTICLES
 10. protidrogová politika
  politika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  dekriminalizace drog
  legalizace drog
  sociální politika
  zdravotní politika
  drug and narcotic control
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (48) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice