Search results

 1. dějiny podnikání
  podnikání dějiny
  dějiny podniků
  podnikání
  business history
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
 2. elektronické podnikání
  internetové podnikání
  podnikání elektronické
  podnikání internetové
  e-business
  e-podnikání
  WWW služby
  elektronický obchod
  podnikání
  electronic business
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
 3. inovační podnikání
  podnikání inovační
  inovace
  management inovací
  vědeckotechnické parky
  podnikání
  innovative business
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
 4. klastry (ekonomie)
  odvětvová seskupení
  průmyslové klastry
  neprůmyslové klastry
  konkurenceschopnost
  malé a střední podniky
  podnikatelské sítě
  podnikání
  regionální rozvoj
  kooperace podniků
  clusters (economics)
  Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (22) - ARTICLES
 5. malé a střední podnikání
  střední podnikání
  malé podnikání
  drobné podnikání
  podnikání malé a střední
  podnikání střední
  podnikání malé
  podnikání drobné
  malovýroba
  malé a střední podniky
  podnikání
  small and medium-sized business
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (59) - ARTICLES
 6. manažerská etiketa
  etiketa manažerská
  podnikatelská etiketa
  etiketa podnikatelská
  obchodní etiketa
  etiketa obchodní
  management
  podnikání
  společenské chování
  business etiquette
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 7. mezinárodní podnikání
  zahraniční podnikání
  podnikání mezinárodní
  podnikání zahraniční
  podnikání v zahraničí
  nadnárodní společnosti
  zahraniční investice
  zahraniční obchod
  zahraniční trhy
  podnikání
  international business
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
 8. obchodní tajemství
  tajemství obchodní
  bankovní tajemství
  business intelligence
  průmyslová špionáž
  obchod
  podnikání
  trade secrets
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
 9. osoby samostatně výdělečně činné
  OSVČ
  sebezaměstnaní
  podnikání
  podnikatelé
  živnostníci
  svobodná povolání
  self-employed
  Subject terms file
  (3) - ARTICLES
 10. podnikatelé
  manažeři
  osoby samostatně výdělečně činné
  podnikatelky
  podnikání
  živnostníci
  hoteliéři
  rejdaři
  restauratéři
  businessmen
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (3) - Encyklopedie
  (28) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (15) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika