Search results

 1. bezdrátové komunikační technologie
  technologie komunikační bezdrátové
  Bluetooth
  Packet Radio
  bezdrátové senzorové sítě
  komunikační technologie
  wireless communication technology
  Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
 2. informační a komunikační technologie
  technologie informační a komunikační
  ICT (digitální technologie)
  ICT gramotnost
  kyberprostor
  informační technologie
  infotainment
  komunikační technologie
  rozšířená realita
  digitální technologie
  information and communication technology
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (165) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Periodika
  (2) - Elektronické zdroje
  (209) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
 3. informační technologie
  technologie informační
  IT firmy
  IT profese
  IT služby
  audit informačních systémů
  business intelligence
  informační systémy
  informační výchova
  komunikační technologie
  právo informačních technologií
  retrospektivní konverze
  síťová ekonomika
  teleworking
  vyhledávání informací
  výpočetní technika
  znalostní management
  informační sítě
  počítačové vidění
  vizualizace (počítačová grafika)
  informační a komunikační technologie
  information technology
  Subject terms file
  (17) - Subject terms file
  (6) - Encyklopedie
  (274) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (5) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (62) - ARTICLES
 4. sdělovací technika
  technika sdělovací
  komunikační technologie
  telekomunikační technika
  audiovizuální technika
  lokační technika
  obrazová technika
  sdělovací vedení
  spojovací systémy
  communication engineering
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (3) - ARTICLES
 5. telekomunikace
  SMS zprávy
  telekomunikační tarify
  telematika
  televize
  dálnopis
  komunikační systémy
  komunikační technologie
  přenos dat
  přenos signálů
  radiokomunikace
  telefonie
  telegrafie
  telekomunikační politika
  telekomunikační technika
  komunikace (sdělování)
  spoje (komunikace)
  telecommunication
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (3) - Učebnice
  (3) - ARTICLES
 6. videokonference
  komunikační technologie
  konference
  videoconferences
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES