Search results

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2007 . 80 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2003 . 82 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Analýza školních vzdělávacích programů - 2007 : (analýza ŠVP zpracovaných na základě rámcových vzdělávacích programů v pilotních školách projektu Pilot S) / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008 . 33 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Čeští žáci v mezinárodním srovnání : české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních / Lucie Kelblová a kol. . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006 . 148 s . ISBN 80-211-0524-0 (brož.) .   [20, currently available 19, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně1000
  Čeští žáci v mezinárodním srovnání

  book

 5. Handicap v příbězích / Danuše Bauerová, Kateřina Pešková, Martina Vahalíková a kol. . Ostrava : Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 2008 . 285 s . ISBN 978-80-248-1771-2 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Handicap v příbězích

  book

 6. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb / Jan Michalík  Praha : Institut Eda Robertse : Národní rada osob se zdravotním postižením, 2007 . 116 stran . ISBN 978-80-903657-2-8 (Národní rada osob se zdravotním postižením ; brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20081797010_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 7. Mikropůjčky : nový nástroj financování projektů na venkově / Petr Pelcl ... [et al.] . Plzeň : CpKP, 2008 . 75 s . ISBN 978-80-86902-63-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Mikropůjčky

  book

 8. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize / Pavla Skácelová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2009 . 33 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009 / Daniela Chamoutová . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2009 . 68 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 10. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008 . 67 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book