Search results

 1. Aktuální otázky psychologie učitele / editor Jan Lašek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 90 stran . ISBN 80-7041-210-0 (brožováno) .   [10, currently available 6, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0620
  Prezenčně2000
  Aktuální otázky psychologie učitele

  book

 2. Interakce učitel - žáci a učitel - studenti : (sborník referátů z celostátního semináře v Hradci Králové ve dnech 22. a 23. 9. 1980) / Red. Jiří Mareš . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1981 . 195 s .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book

 3. K sémantické analýze hudebního díla . Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1980 . 78 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. K současným problémům vnitřní transformace primární školy . Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998 . 175 s . ISBN 80-86039-47-1 : .   [6, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Pro prevenci sociálně patologických jevů : jako materiál pro kurz školních metodiků protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / Eva Švarcová, Robert Čapek (eds.)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 79 stran . ISBN 80-7041-425-1 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Pro prevenci sociálně patologických jevů

  book

 6. Socialia 2000 : mládež a volný čas : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 10. a 11. října 2000 / výkonný redaktor Stanislav Pelcák  Hradec Králové : Gaudeamus, 2001 . 429 stran . ISBN 80-7041-760-9 (brožováno) .   [10, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0440
  Prezenčně2000
  Socialia 2000

  book