Search results

  1. Slovo a slovník : zborník referátov z lexikologicko-lexikografickej konferencie v Smoleniciach 4.-7. mája 1970 . Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973 . 254 s .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    book

    book