Search results

 1. Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike - expresívno-terapeutické prístupy [elektronický zdroj] / Jaroslava G. Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8082-491-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby [elektronický zdroj] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8084-441-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji / Veronika Růžičková (ed.) . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Stoklasova_Veronika_Integrace_zrakove/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Interdisciplinární problematika sociální práce : pocta JUDr. Miroslavu Mitlöhnerovi, CSc. k 80. narozenimám / editor: Olga Sovová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 . 1 CD-ROM (152 stran) . ISBN 978-80-7435-649-0 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Interdisciplinární problematika sociální práce

  book

 5. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy [elektronický zdroj] : sborník ze 4. konference k otázkám didaktiky / Jana Doležalová, Daniela Vrabcová (eds.) . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Dolezalova_Jana_Kompetence_ucitele_na/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Migrace a integrace v šesti pohledech = Six viewpoints on migration and integration multimediální sborník ze závěrečné konference projektu Buďte in při integraci!, 29.-30. května 2008 : multimedia proceedings from the final conference of the project Put Yourself into integration! : 29-30 May 2008 [elektronický zdroj] . [Praha] : Evropská kontaktní skupina v České republice, 2008 . 1 CD-ROM, 1 DVD .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 7. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, konané dne 23.4.2004 / [editor Pavel Zikl] . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Zikl_Pavel_Nove_trendy/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Romové : (ve spektru mezinárodních vědeckých studií) / Jaroslav Balvín, Dušan Šlosár, Lenka Vavreková (eds.) . Praha : Hnutí R ; Wroclaw : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2010 . 1 CD-ROM (672 stran) . ISBN 978-80-86798-04-2 (Hnutí R). ISBN 978-83-928354-3-1 (Fundacja Integracji Społecznej PROM) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book