Search results

 1. Ateismus - teologická reflexe : studie DTI HK / David Bouma ... [et al. ; Jan Hojda, Ondřej Bouma, Petr Polehla (eds.)] . Hradec Králové : Typo Studio, 2009 . 148 s . ISBN 978-80-87363-02-7 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102088434_1.pdf .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Ateismus - teologická reflexe

  book

 2. Barbari Superiores et Inferiores - Archeologia Barbarzyńców 2014 : procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum : Polska, Czechy, Morawy, Słowacja = Barbari Superiores et Inferiores - Archaeology of the Barbarians 2014 : integration processes of the Central European Barbaricum : Poland, Bohemia, Moravia, Slovakia / redakcja Lubomira Tyszler, Eduard Droberjar  Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi ; Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 2015 . 563 stran . ISBN 978-83-944066-0-8 (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ; brožováno). ISBN 978-83-935401-7-4 (Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Barbari Superiores et Inferiores - Archeologia Barbarzyńców 2014

  book

 3. Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer = Intredisciplinary and new approaches in the research of the Iron Age / édité par Josef Wilczek, Anna Cannot, Thibault Le Cozanet, Julie Remy ; Jiří Macháček et Jan Klápště curantibus editae  Brno : Université Masaryk, 2017 . 210 stran . ISBN 978-80-210-8802-3 (brožováno) . https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137944 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer

  book

 4. Léta do pole okovaná 1914 : proměny společnosti a státu ve válce / Jaroslav Láník, Tomáš Kykal [editoři] a kolektiv  Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015 . 542 stran . ISBN 978-80-7278-663-3 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Léta do pole okovaná 1914

  book

 5. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

  book

 6. Navzdory hranici : migrační procesy na česko-německém pomezí : příspěvky z odborné konference, Cheb 27.-29. května 2013 = Trotz der Grenze : Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet : Fachtagungsvorträge, Eger 27.-29. Mai 2013 / autoři Brouček Stanislav, Cais Petr, Dietrich Andrea, Dufek Pavel, Hetzer Gerhard, Holý Martin, Hubený David, Kadeřábek Josef, Knetlová Hana, Lněničková Jitka, Martínková Lenka, Němečková Eva, Ryantová Marie, Řezník Miloš, Skořepová Zuzana, Tyllner Lubomír, Vošáhlíková Pavla, Zeman Václav  V Plzni : Státní oblastní archiv, 2013 . 239 stran . ISBN 978-80-904696-7-9 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Navzdory hranici

  book

 7. O katechezi : studie DTI HK / Ludvík Dřímal ... [et al.] . Ústí nad Orlicí : Oftis pro Biskupství královéhradecké - Diecézní teologický institut, 2009 . 103 s . ISBN 978-80-7405-061-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20092007138_1.pdf .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  O katechezi

  book

 8. Pavel z Tarsu - apoštol národů : studie DTI HK / David Bouma ... [et al. ; k vydání připravili Jan Hojda, David Bouma, Petr Polehla] . Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010 . 111 s . ISBN 978-80-7405-076-3 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102086758_1.pdf .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Pavel z Tarsu - apoštol národů

  book

 9. Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / zusammengestellt von Olga Fejtová ... [et al.] . Praha : Archiv hlavního města Prahy ; [Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně] ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 596 stran . ISBN 978-80-86852-57-7 (Archiv hl. m. Prahy ; brožováno) :. ISBN 978-80-7414-709-8 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-87271-95-7 (Scriptorium ; brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0110
  Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren

  book

 10. Ženy - divadlo - dějiny / Katia Hala, Olga Vlčková, Denisa Šťastná (eds.)  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015 . 177 stran . ISBN 978-80-7395-883-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Ženy - divadlo - dějiny

  book