Search results

 1. Effective grading : a tool for learning and assessment in college / Barbara E. Walvoord, Virginia Johnson Anderson . San Francisco : Jossey-Bass, 2010 . xii, 255 s . ISBN 978-0-470-50215-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Effective grading

  book

 2. Students' experiences of e-learning in higher education : the ecology of sustainable innovation / Robert A. Ellis and Peter Goodyear . New York : Routledge, 2010 . xix, 208 s . ISBN 978-0-415-98936-7 (brož). ISBN 978-0-415-98935-0 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Students' experiences of e-learning in higher education

  book

 3. The course syllabus : a learning-centered approach / Judith Grunert O'Brien, Barbara J. Millis, Margaret W. Cohen ; foreword by Robert M. Diamond . San Francisco : Jossey-Bass, 2008 . xix, 132 s . ISBN 978-0-470-19761-5 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  The course syllabus

  book

 4. Designing and assessing courses and curricula : a practical guide / Robert M. Diamond . San Francisco : Jossey-Bass, 2008 . xxiv, 487 s . ISBN 978-0-470-26134-7 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Designing and assessing courses and curricula

  book

 5. Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí II = On Preparation of Engineers for Educating and Managing People II Fachvorbereitung von Ingenieuren auf Ausbildung und Menschenführung II [sborník statí zpracovaných v rámci plánovaných aktivit grantu ... / editovali Jiří Semrád, Milan Škrabal] . Praha : České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2008 . 268 s . ISBN 978-80-01-04261-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí II

  book

 6. Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí = On Preparation of Engineers for Educating and Managing People Fachvorbereitung von Ingenieuren auf Ausbildung und Menschenführung [sborník z mezinárodního vědeckého semináře konaného ve dnech 10. a 11. září 2007 / editovali Jiří Semrád, Milan Škrabal] . Praha : České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2008 . 300 s . ISBN 978-80-01-04046-1 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí

  book

 7. E-learning and social networking handbook : resources for higher education / Robin Mason, Frank Rennie . New York : Routledge, 2008 . ix, 194 s . ISBN 978-0-415-42607-7 (brož.). ISBN 978-0-415-42606-0 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  E-learning and social networking handbook

  book

 8. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce / Zuzana Truhlářová, Jana Kořínková (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 90 s . ISBN 978-80-7041-347-0 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce

  book

 9. Vysokoškolské studium se zajištěním speciálněpedagogických potřeb / Lea Květoňová (ed.) . Brno : Paido, 2007 . 94 s . ISBN 978-80-7315-141-6 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Vysokoškolské studium se zajištěním speciálněpedagogických potřeb

  book

 10. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice, aneb, Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům : konané u příležitosti oslav výročí 30 let založení Ekonomické fakulty : Čeladná, 1.-2. listopadu 2007 . Ostrava : Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 2007 . 177 s . ISBN 978-80-248-1637-1 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice, aneb, Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům

  book