Search results

 1. Kurz Práce s informacemi na Masarykově univerzitě / Jan Zikuška, Iva Zadražilová, Kateřina Hošková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 56-62 .
  article

  article

 2. Efektivní využití médií v prezentaci manažerských předmětů = Effective use of mediums in managerial subjects presentation / Sylvie Formánková, Adriana Válová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 212-218 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 3. E-learning a vysokoškolské studium = E-learning and university studies / Iva Musilová .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 33 .
  article

  article

 4. Hodnocení kvality vysokoškolské přednášky = Quality evaluation of a university lecture / Jan Sedláček, Jiří Štýrský, Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 43 .
  article

  article

 5. What kind of rhetoric and communication training engineers need? / Metka Kordigel Aberšek, Boris Aberšek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 5 .
  article

  article

 6. Výsledky prieskumu zameraného na zistenie stavu vo vyučovaní technických predmetov / Martin Hibký .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 13 .
  article

  article

 7. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů / Ladislav Chmela .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 42-45 .
  article

  article

 8. Kvalita pilotného projektu výučby predmetu Vedenie k podnikavosti študentov MTF STU / Katarína Krpálková Krelová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 78-81 : 4 tab. .
  article

  article

 9. Hodnocení kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách v ČR = Evaluation of lifelong learning courses in the Czech universities / Eva Dvořáková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 12 .
  article

  article

 10. Rozvoj moderných foriem vzdelávania na Metropolitnej univerzite Praha = Development the modern form education on the Metropolitan university Prague / Zuzana Horváthová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 17 .
  article

  article