Search results

  1. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945 . Praha : Československý spisovatel, 1990 . 428s . ISBN 80-202-0217-X .   [9, currently available 3]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0360
    Slovník básnických knih

    book