Search results

 1. Básník a filosof ve vztahu k ženám : (existenciální caucerie o nejhlubší podstatě pozitivního vztahu mezi mužem a ženou) / Vladimír Soukup .
  In: Muž a žena v dnešním světě [167 s.]. ISBN 80-7041-674-2 Muž a žena v dnešním světě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 152-155 .
  article

  article

 2. Duchovný dialog medzi východom a západom v tvorbe mladých slovenských básnikov / Jana Juhásková .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 92-103 .
  article

  article

 3. Dvě setkání Vjačeslava Lebeděva s českou poezií / Jana Kostincová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 32-37 .
  article

  article

 4. Onomastický pohled na básnické dílo Bohuslava Reynka I. / Svatopluk Pastyřík .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 138-142 .
  article

  article

 5. Rjurik Ivněv - dlouho nezvěstný otec ruské queer literatury = Ryurik Ivnev - for a long time missing father of Russian queer literature / Jaroslav Sommer .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 170-176 .
  article

  article

 6. Svetlo duše v tvorbě Svetloslava Veigla / Eva Orthová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 221-226 .
  article

  article

 7. Tři města v srdci Viktora Fischla / Ludmila Žlábková .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 201-209 .
  article

  article

 8. Zapomenutí básníci / Ludvík E. Václavek .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 399-401 .
  article

  article