Search results

 1. Autonomie žáků a hodnocení / Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 341-351 .
  article

  article

 2. Cisco Digital Media System = Video portal & digital signage / Miroslav Vodolan .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 46 .
  article

  article

 3. Digitální příběhy v multimediálních zařízeních jako nástroj pro interpretaci přírodního dědictví = Digital storytelling in multimedia devices as a tool for natural heritage interpretation / Radek Novotný, Ivo Moravec .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 73-82 .
  article

  article

 4. Interaktívne tabule v didakticko-technologickej príprave budúcich učiteľov / Pavel Brečka, Štefan Koprda .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 198-203 .
  article

  article

 5. Moderní expozice kinantropologického učiva v elektronické dataprojekci / Komeštík Blahoslav .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 245-248 .
  article

  article

 6. Moderní prezentace - DVD / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 155-161 .
  article

  article

 7. Moderní prezentace v obrazech = Visual modern presentation / Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 35 .
  article

  article

 8. Multimediálne dielo a jeho tvorba / Rozmarína Dubovská, Peter Vítko .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 40-45 .
  article

  article

 9. Multimediálne prezentácie na skvalitnenie vzdelávania / Anna Ondrejková, Pavol Garaj .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 64-70 .
  article

  article

 10. Ovlivňování kvality multimediální prezentace / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 45-48 .
  article

  article