Search results

 1. Archimediáda, dítě mé / Ivo Volf .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 184-194 : il. .
  article

  article

 2. Dynamické modelování jako prostředek řešení úloh Fyzikální olympiády / Přemysl Šedivý .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 85-92 : il. .
  article

  article

 3. Energie v úlohách fyzikální olympiády / Michal Musílek .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 165-171 .
  article

  article

 4. Forming models as a method of solution of questions in physics / Milan Cvrcek .
  In: 20 years of the Young Physicists' Tournament [128 s., [72] s. obr. příl.] 20 let turnaje mladých fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2007. s. 106-109 : il. .
  article

  article

 5. Geografické problémové situace ve Fyzikální olympiádě pro základní školu / Petra Klapková Dymešová, Ivo Volf .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 156-164 .
  article

  article

 6. The characters of the novels of Jules Verne and physics problems / Silvina Simeonova .
  In: 20 years of the Young Physicists' Tournament [128 s., [72] s. obr. příl.] 20 let turnaje mladých fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2007. s. 94-105 : il. .
  article

  article

 7. Jak jsme vybírali úlohy pro Fyzikální olympiádu dříve a jaké možnosti pro tvorbu úloh existují dnes? / Ivo Volf .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 93-98 .
  article

  article

 8. K problematice algoritmizace procesu řešení fyzikálních úloh / Ivo Volf .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [72 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 49-71 .
  article

  article

 9. Malý průzkum dovedností žáků řešit úlohy / Marie Snětinová, Dana Mandíková .
  In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [335 stran]. ISBN 978-80-7435-372-7. S. 245-249 . http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_18_(Hradec_Kralove_2013).pdf .
  article

  article

 10. The physical tasks in the fragments of fairy tales / Iveta Stefancinova, Ivo Volf .
  In: 20 years of the Young Physicists' Tournament [128 s., [72] s. obr. příl.] 20 let turnaje mladých fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2007. s. 56-65 : 2 grafy, il. .
  article

  article