Search results

 1. Představivost nevidomého od narození z hlediska vlivu na jeho ukotvení v realitě / Zbyněk Galvas .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 122-123 .
  article

  article

 2. Rozvoj prírodovedných predstáv detí predškolského a mladšieho školského veku / Kristína Žoldošová ... [et al.] .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 139-149 .
  article

  article

 3. Rozvoj technické představivosti a tvořivosti při hrových činnostech / Jarmila Honzíková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-19 : il. .
  article

  article

 4. Věčné filozofické otázky a kognitivní věda / Karel Pstružina .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Vybrané problémy kognitivní vědy [[60] s.]. ISBN 978-80-7435-270-6 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 5-25 .
  article

  article