Search results

  1. Ako sa rodí zrelý človek (...lebo emócie ve vývine) / J. Dargová, Ľ. Čonková .
    In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 51-53 .
    article

    article

  2. Emocionálny rozvoj mládeže (...alebo...Ako sa rodí zrelý človek) / J. Dargová .
    In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 54-56 .
    article

    article

  3. Hodnotenie a emocionálna inteligencia detí alebo síla hodnotenia / Božena Galiová .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 66-71 .
    article

    article

  4. Managers' emotions as instruments of decision-making under conditions of uncertainty / Marzena Jankowska-Mihułowicz .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 241-247 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
    article

    article

  5. Measuring of the leadership potential of corporate managers through emotional intelligence / Chandana Jayawardena .
    In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 90-95 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
    article

    article

  6. Preventívny program "Cesta k emocionálnej zrelosti" / Mária Slovíková, Tomáš Földes .
    In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 279-284 : 1 graf .
    article

    article

  7. Rozvojatvorný model osobnosti vychovávateľa. I. časť / Jarmila Dargová, Valentína Šuťáková .
    In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 73-77 .
    article

    article

  8. Umenie učiteľského povolania alebo ako môže učiteľ rozvíjať emocionálnu inteligenciu detí / Božena Galiová .
    In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 38 .
    article

    article

  9. Základní poznatky o emoční inteligenci / Věra Machalová .
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 45-60 .
    article

    article