Search results

 1. Analýza faktorů odolnosti v regionech s odlišným typem ekonomické odolnosti = Analysis of factors in regions with different types of economic resilience / Ondřej Svoboda .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 174-180 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  article

  article

 2. Analýza zaměstnanosti států EU na základě strukturálních ukazatelů = EU states employment analysis based on structural parameters / Hana Vydrová, Andrea Jindrová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 242-246 : 4 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 3. Cohesion policy in the enlarged EU : support of growth and employment / Lukáš Melecký .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 63-64 .
  article

  article

 4. Corporate governance in the unfavourable economic conditions / Emília Krajňáková, Herbert Strunz .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 342-349 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  article

  article

 5. Employment in entities with foreign capital - the experience of the Eastern Poland macroregion / Agnieszka Ertman .
  In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 56-61 : 2 tab., 1 graf . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .
  article

  article

 6. Evropská strategie zaměstnanosti = The European employment strategy / Lenka Velagyiová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 306-311 .
  article

  article

 7. Globalizace, sociální práce, zaměstnanost = Globalization, social work, employment / Iveta Špinková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 284-288 .
  article

  article

 8. Hodnocení ekonomické odolnosti regionů soudržnosti České republiky = The assessment of regional economic resilience of cohesion regions of Czech Republic / Ondřej Svoboda .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 252-257 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 9. Imigrace do České republiky se zaměřením na cizince ze třetích zemí = Immigration to Czech republic to focus on foreigners from third countries / Libuše Macáková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 165-171 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article

 10. The impact of service offshoring on the rise in employment in a post accession period / Krzysztof Firlej, Andrzej Pisulewski .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 61-67 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  article

  article