Search results

 1. Báje a pověsti z Čech / M.V. Kratochvíl ; ilustrace Milada Marešová . Praha : Albatros, 1984 . 180 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 2. Legenda o svatém Václavovi / Ivana Pecháčková ; ilustrovala Jarmila Marešová . Praha : Meander, 2008 . 44 s . ISBN 978-80-86283-54-8 (váz.) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 3. z pověstí Čech a Moravy / Petr Piťha . Praha : Karolinum, 2003 . 387 s . ISBN 80-246-0641-0 [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Paměť naděje

  book

 4. Pole a palisáda / Miloš Urban . Praha : Argo, 2006 . 122 s . ISBN 80-7203-783-8 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Pole a palisáda

  book

 5. Pověsti českých hradů a zámků / Josef Pavel . V Praze : Jos. Hokr, [193-?] . S 245-518, [12] l obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 6. Pověsti českých hradů a zámků / Josef Pavel . V Praze : Jos. Hokr, [193-?] . 244 s, [11] l obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 7. Staré pověsti české / Alois Jirásek . Praha : Albatros, c1961 . 300 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 8. Staré pověsti české / Alois Jirásek . Praha : Mladá fronta, 1949 . 327 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 9. Staré pověsti české : výbor / Alois Jirásek . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977 . 190 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 10. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských / vydal Karel Jar. Erben . Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, 1869 . 258 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book