Search results

 1. O člověku : příručka pro učitelstvo škol - obecných i měšťanských . Velké Meziříčí : Alois Šašek, [1907] . 223 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Grösseres Handbuch für Schüler : zum Gebrauche bei dem Unterrichte in Bürgerschulen und höheren Unterrichtsanstalten / von A. Berthelt, J. Jäkel und K. Petermann . Leipzig : Klinkhardt, 1872 . 236 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Jak vyučovati živočichopisu (na všech stupních školy obecné i měšťanské) : sborník ukázek z vyučovací praxe škol obecných i měšťanských . Velké Meziříčí : Alois Šašek, [1909] . 289 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Kreslení na obecných a měšťanských školách chlapeckých i dívčích / Antonín Krátký . V Praze : B. Kočí, [1919] . 67 s, xlvi s obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book

 5. Lidová čítanka svazu osvětového : na doplnění všeobecného vzdělání školského : pokračovacím školám a kursům, dospívající mládeži i každému, kdo touží po dalším sebevzdělání . V Praze : J. Otto, 1907 . 387 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Metodika učení o domovině / napsal Rudolf Šimek . Velké Meziříčí : Alois Šašek, 1928 . 105 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Národní písničky : výbor pro školy obecné, měšťanské a střední / Václav Vilím. Díl II . V Praze : V. Vilím, 1922 . 164 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 8. O školách měšťanských : Brožura vyd. výbor Jednoty učitelstva měšť. škol českých na osvětlení významu a postavení školy . Praha : Jednota učitelstva měšťanských škol českých, 1902 . 34 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 9. Obecná a měšťanská škola chlapecká v Jičíně v prvém desítiletí samostatného státu československého : 1918-1928 . Jičín : Sbor učitelů obecné a měšťanské školy chlapecké v Jičíně, [1928?] . 64 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Organisační statut ústavů ku vzdělání učitelů a učitelek veřejných škol obecných v Rakousku spolu se Statutem kursů pro učitele škol měšťanských a s Předpisem o zkouškách způsobilosti pro učitele na školách obecných . V Praze : Císařský královský školní knihosklad, 1913 . 162 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book