Search results

  1. Ako sa rodí zrelý človek (...lebo emócie ve vývine) / J. Dargová, Ľ. Čonková .
    In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 51-53 .
    article

    article