Search results

 1. Možnosti aplikácie intraktívnej tabuľe a Flash animácií pri zvyšovaní efektívnosti výučby - základov mikroprocesorovej techniky = The possibilites of usage of the interactive whiteboard and Flash animations to increase the efficiency of education of thematic unit - basic microprocessor technology / Milan Bernát .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 28-30 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 2. Analýza zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů = Analysis of the interest of applicants teaching technical subjects / Pavel Cyrus, Patrik Matejsek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 44-46 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 3. Wpływ motywacji na uczenie się = The influence of motivation on learning = Vliv motivace na proces učení / Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 52-55 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 4. CRELABTE ako alternatívne vyučovanie = CRELABTE as alternative teaching / Rozmarina Dubovská, Jozef Majerík, Petra Staňková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 47-51 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 5. Experimentální pracoviště zemních tepelných výměníků = Experimental workplace with soil heat exchangers / Pavel Neuberger, Daniel Adamovský, Radomír Adamovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 70-74 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 6. Zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování ve výuce technických předmětů = Student's experiences and his career decision-making in teaching technical subjects / Zubatá Anna ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 29 .
  article

  article

 7. Didaktické aspekty analýzy dat ve výuce technických předmětů / Josef Šedivý, Štěpán Hubálovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 27 .
  article

  article

 8. Integrovaný e-learning v prírodovedných a technických predmetoch v prostredí interaktívnej tabule / Žaneta Gerhátová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 108-113 : 3 obr. .
  article

  article

 9. Inovace předmětu elektrotechnika 1 / Jiří Dostál .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 10 .
  article

  article

 10. Vztah žáků k výuce vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie a moderní vědeckotechnické poznatky / Miroslav Meier .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 112-115 : 1 tab. .
  article

  article