Search results

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010 / Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011 . 68 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2007 . 80 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2003 . 82 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Člověk českého raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . Praha : Argo, 2007 . 486 stran . ISBN 978-80-7203-694-3 (vázáno) : .   [5, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0120
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Člověk českého raného novověku

  book

 5. Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř . Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008 . 519 s, xvi s obr příl . ISBN 978-80-7325-147-5 (váz.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081807641_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Člověk na Moravě 19. století

  book

 6. Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.) . Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 . 501 s . ISBN 80-7325-038-1 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Člověk na Moravě 19. století

  book

 7. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století / Lukáš Fasora ... [et al.] (eds.) . Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011 . 338 s, viii s obr příl . ISBN 978-80-7325-244-1 (váz.) : .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

  book

 8. Ethics for the professions / John Rowan, Samuel Zinaich . Belmont : Wadsworth Cengage Learning, c2003 . ix, 445 s . ISBN 0-15-506999-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Etické východiská vybraných profesií / Vladimír Ďurčík, Daniela Kováčová, Daniela Kovaľová, Tatiana Rapčíková, Jana Studená  Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 157 stran . ISBN 978-80-557-1339-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. The future of the professions : how technology will transform the work of human experts / Richard Susskind and Daniel Susskind  Oxford : Oxford University Press, 2015 . xiv, 346 stran . ISBN 978-0-19-871339-5 (vázáno) . http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9780198713395.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  The future of the professions

  book