Search results

 1. Adaptace studenta a následně absolventa na profesi sociálního pracovníka / Josef Zita .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 23-34 .
  article

  article

 2. Adaptační proces studentů vyšší odborné školy sociální / Zorka Müllerová-Josef Zita .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 104-110 .
  article

  article

 3. Craft jobs in the context of junior school students' educational and professional plans / Frejman Mirosław - Frejman Stanisława Danuta .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 15 .
  article

  article

 4. Distanční vzdělávání a profesní role / Dalibor Pluskal .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 [323 s. +]. ISBN 80-7041-965-2 E-learning 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 251-255 .
  article

  article

 5. Identita profese jakožto identita profesionálů / Libor Klenovský .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 224-229 .
  article

  article

 6. Mechanismy inerce v transgenerační (re)produkci profese sociální pracovník/pracovnice, jejich možná rizika / Josef Zita .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 328-341 : 8 tab. .
  article

  article

 7. Organization and personal aspects of the autonomy of social work in academic education for social workers in the Slovak republic / Peter Jusko .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 106-112 .
  article

  article

 8. Profesionalizácia ako proces rastu ; Profesionalizácia sociálnej práce - súčasný stav v SR / Jana Levická .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 9-22 .
  article

  article

 9. Profesionálna zodpovednosť vo vzťahu k základnej legitímnosti sociálnej práce / Jana Topoliová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 536-541 .
  article

  article

 10. Profesní standardy v občanském poradenství / Zuzana Hloušková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 63-68 .
  article

  article