Search results

  1. III. studentská konference na téma (Ne)bezpečná komunita, aneb, Sex, drogy a rock'n'roll : Hradec Králové, 14.12 2012 : sborník / [editoři Jan Hloušek, Jakub Jirásek] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2012 . 264 stran . ISBN 978-80-7435-236-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    III. studentská konference na téma (Ne)bezpečná komunita, aneb, Sex, drogy a rock'n'roll

    book