Search results

 1. Der Barock in Ungarn / Pál Voit ; [Deutsch von Franz Gottschlig] . Budapest : Corvina, c1970 . 115 s, 55 s obr příl (některé barev) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book

 2. Barockmalerei in den germanischen Ländern / Willi Drost . Wildpark-Potsdam : Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, c1926 . 313 s, xvi l obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book

 3. Barokní divadlo v Evropě / Václav Černý . V Příbrami : Pistorius & Olšanská, 2009 . 246 s . ISBN 978-80-87053-33-1 (Pistorius & Olšanská : váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Barokní divadlo v Evropě

  book

 4. Barokní umění na Chrudimsku / Pavel Panoch ; [fotografie] Štěpán Bartoš . Nové Město nad Metují : Pro Město Chrudim vydal Atelier Duplex, 2011 . 127 stran . ISBN 978-80-260-0337-3 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Barokní umění na Chrudimsku

  book

 5. Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24. - 25. května 2001 / uspořádali Petr Hrubý a Michaela Hrubá . Ústí nad Labem : albis international, 2003 . 296 s . ISBN 80-86067-80-7 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Barokní umění v severozápadních Čechách

  book

 6. Baroko v Čechách : soubor dokumentů z výstavy Pražské baroko - umění 17. a 18. století v Čechách v paláci Valdštejnském a paláci Zemského zastupitelstva v Praze v roce 1938 . [Praha] : Sdružení přátel baroka pro studium barokního a církevního umění v Umělecké besedě, [1938] . [23] s, [3] l barev obr příl, [36] s obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book

 7. Baroko v Itálii - baroko v Čechách = Barocco in Italia, Barocco in Boemia setkávání osobností, idejí a uměleckých forem : sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19. - 21. dubna 1999 / uspořádali Vilém Herold a Jaroslav Pánek . Praha : Filosofia, 2003 . 622 s . ISBN 80-7007-176-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Baroko v Itálii - baroko v Čechách

  book

 8. Baroque Ceiling Painting in Central Europe = Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa proceedings of the international conference : Brno - Prague, 27th of September - 1st of October, 2005 / Martin Mádl, Michaela Šeferisová Loudová, Zora Wörgötter (ed.) . Praha : Artefactum, 2007 . 324 s . ISBN 978-80-86890-14-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Baroque Ceiling Painting in Central Europe

  book

 9. České nebe : topografie poutních míst barokních Čech : katalog výstavy, Praha 6. dubna - 13. června 1993 / text Jan Royt, Jan Mlčoch . Praha : Národní galerie, 1993 . 35 s . ISBN 80-7035-051-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  České nebe

  book

 10. Dějiny českého výtvarného umění. II, 1, Od počátků renesance do závěru baroka / vědecký redaktor Jiří Dvorský . Praha : Academia, 1989 . 390 s . ISBN 80-200-0069-0 (váz.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  Filozofická fakulta0100
  Dějiny českého výtvarného umění

  book