Search results

 1. ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; z německého originálu AD(H)S in der Pubertät: Jugendliche stärken und Krisen meistern přeložila Alena Bezděková  Praha : Portál, 2018 . 157 stran . ISBN 978-80-262-1362-8 (brožováno) .   [5, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0040
  Prezenčně1000
  ADHD a ADD v dospívání

  book

 2. Adiktologické poradenství / Geri Millerová ; přeložil Jiří Bareš  Praha : Galén, [2011]  ©2011 . 461 stran . ISBN 978-80-7262-765-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Adiktologické poradenství

  book

 3. Bludný kruh toxikomanií / Peter Višňovský, Ilona Bečková . Hradec Králové : Ekonomická a informační agentura, 1998 . 114 s . ISBN 80-85490-76-5 .   [13, currently available 12, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01200
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Děti a dospívající online : vybraná rizika používání internetu / Anna Ševčíková a kolektiv  Praha : Grada, 2014 . 183 stran . ISBN 978-80-210-7527-6 (Masarykova univerzita ; brožováno). ISBN 978-80-247-5010-1 (Grada ; brožováno) . http://www.grada.cz/deti-a-dospivajici-online_7905/kniha/katalog/ .   [2, currently available 0, Length of Reservation Line 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 5. Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí / Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ; editoři českého vydání Lenka Šťastná, Matúš Šucha ; překlad Jiří Bareš . Praha : Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2010 . 48 s . ISBN 978-80-254-6807-4 (brož.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102089847_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí

  book

 6. 6.Drogy

  Drogy : otázky a odpovědi : [příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese] / kolektiv autorů sdružení Sananim . Praha : Portál, 2007 . 198 s . ISBN 978-80-7367-223-2 (brož.) : .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Drogy

  book

 7. Hazardní hráč : svádění Štěstěny : studie z jungiánské psychologie / Billye B. Currieová ; z angličtiny přeložil Štěpán Kaňa  Brno : Emitos : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2012 . 99 stran . ISBN 978-80-87171-31-8 (Emitos ; brožováno). ISBN 978-80-85880-68-7 (Nakladatelství Tomáše Janečka ; brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Hazardní hráč

  book

 8. Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her : příručka pro obce a jejich zastupitele / Jaroslav Vacek  Praha : Úřad vlády České republiky, [2014]  ©2014 . 68 stran . ISBN 978-80-7440-102-2 (brožováno) : . http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/hracstvi/identifikace_a_reseni_rizik_spojenych_s_hranim_hazardnich_her .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her

  book

 9. Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí : jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo / [Alfred Uhl ; překlad David Fuchs] . Praha : Úřad vlády České republiky, 2008 . 20 s . ISBN 978-80-87041-39-0 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí

  book

 10. Jak překonat hazard : prevence, krátká intervence a léčba / Karel Nešpor a kol. . Praha : Portál, 2011 . 159 s . ISBN 978-80-262-0009-3 (brož.) .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Jak překonat hazard

  book