Search results

 1. Moderné závislosti nelátkovej povahy / Ingrid Hupková, Alena Šprtová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 143-149 .
  article

  article

 2. Možnosti sociální práce ve fiktivním světě počítačových her = Social work possibilities in an imaginary world of computer games / Hana Kyselová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 156-160 .
  article

  article

 3. Problematika zhubných kultov a siekt ako súčasť prípravy sociálnych pracovníkov = The issue of malignant cults and sects as part of the preparation of social workers / Peter Papšo .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 93-96 .
  article

  article

 4. Rizika v pomáhajících profesích - rizikové chování studentů pomáhajících oborů se zaměřením na užívání návykových látek / Iveta Dolejší, Martin Kaliba, Martina Syrová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 532-535 .
  article

  article

 5. Riziková mládež v kontexte závislostí / Ľuba Pavelová, Jozefína Tkáčiková .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 135-141 .
  article

  article

 6. Vybrané aspekty rodinného prostredia závislých osôb = Selected aspects of the family environment of dependent people / Ľuba Pavelová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 613-619 .
  article

  article