Search results

 1. Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí . Tišnov : Sdružení SCAN, 2001- . sv . ISSN 1213-3841 .
  Adiktologie

  journal

 2. Bulletin Národní protidrogové centrály . Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra ČR, odd. vydavatelství obchodního odboru, 1995- . sv . ISSN 1211-8834 .
  Bulletin Národní protidrogové centrály

  journal

 3. Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy . Liberec : Jiří Vacek, 2000- . sv . ISSN 1213-8584 .
  Závislosti a my

  journal